Tarih Öncesi Çağlar

Paleolitik Çağ

Tarih öncesi çağları inceleyecek olduğumuzda paleolitik çağda insanların yerleşim yerleri mağaralar ya da kaya sığınakları olmuştur. Bu dönemde avcılık ve toplayıcılık esastır. Bu dönemden günümüze bırakılmış olan kültürel veriler çakmak taşından yontularak yapılmış delici ve kesici aletlerdir. Bunun yanı sıra Fransa’da, Lascaux Mağarası İspanya da Altamira Mağarasındaki resimlerde bu dönemin kültürel verileri olarak görülmektedir.

Mezolitik Çağ

Mezolitik çağda ise paleolitik çağdan çok farklılık görülmez. Bu iki dönem neolitik çağ arasında bir geçiş dönemidir. Bu dönemin özgün buluntuları çakmak taşından yapılmış geometrik biçimli küçük aletlerdir.

Neolitik Çağ

Neolitik çağ yeni taş ve ya çilalı taş olarak anılır. İlk üretim ve mağara dışında ilk köy yerleşimi başlamıştır. Yine bu dönemde göçebe yaşam biçimi yerini tarım, hayvancılık ve yerleşik düzene bırakmıştır.

Kalkolitik Çağ

Kalkolitik çağda ise mağaralara yapılan resimler önemini kaybetmeye başlamış ve ortadan kalkmıştır. Bu dönemde çanak çömlek yapımı ve bezemeleri biçimde resimler yapılmıştır.

Maden Çağı

Maden çağı eski tunç, orta tunç, son tunç, demir çağı olarak ayrılmaktadır. Maden çağında genel olarak bakır, altın, gümüşten eşyalar yapılmış fakat genelde bakır kullanılmıştır. Tunç çağında ise daha sert ve dayanıklı eşyalar yapılmıştır. Devlet düşüncesi ortaya çıkmış arabalar yapılmış, ticaret gelişmiş ilk şehir devletleri siteler ardından da ilk büyük devletler ortaya çıkmıştır. ( Sümer, Akad, Babil, Asur, Mısır)