Rönesans Sanatı

Rönesans resminin ilk başlarında Floransa ve Flander olmak üzere iki merkezi vardı. Önceleri resim sadece kilise tarafından ısmarlanıyordu. Sonradan resmin büyük müşterileri haline gelen Medici ailesi tarafından yönetilen bu İtalyan şehrinde ressamlar üç boyutlu mekânın akılcı tasvirini mükemmelleştirmek için çaba göstermekle kalmamış, aynı zamanda her bir kompozisyonun farklı gölgeleri için hep aynı ışık kaynağını kullanarak resimlerini bütünlemeye çalışmışlardır. Yani bütün ışık tek bir yönden gelir; böylece tüm figürler ve mekânda tek bir zaman diliminde öykülenerek bütünleşmiş olur. Bu dönemde perspektifin ve ışığın gerçekçi kullanımı tasvir edilen sahneyi yakınlaştırmıştır. Mistisizmden uzaklaşarak gerçek dünyaya yaklaşma hümanizm olarak da bilinir. Erken dönem İtalyan Rönesans resminin bir temel özelliği de klasik kültüre-Yunan ve Roma edebiyatı resmi ve farklıdır. heykeli-olan ilgidir. İlk başta Burunelleschi, Lorenzo Ghiberti’nin heykellerinde ve Donatello’da belirginleşen klasik kültür teması Andrea Mantegna, Sandro Botticelli gibi peşi sıra gelen birçok ressamın referans noktası haline gelmiştir. Flaman hümanizmi İtalyan karşılığından farklıdır. 15. yy la gelindiğinde Flaman ressamlar Floransa’daki rasyonel perspektifi teknik ve fikirlerini henüz özümsememiştir. Sezgisel denebilecek bir yolla dikkatlerini doğa ve insana yöneltmeye çalışmışlardır. Flaman ressamlar aynı zamanda yağlı boya kullanmış;  böylece detayları ve mekâna, figürlere vuran ışın sonsuz nüansını resme katabilmişlerdir. Arka planları her ne kadar incilden sahneler ve tasvirleri oluştursa da ilk gerçek manzarayı onlar resimlemiştir. Manzara resminin cepheden ve yarım- profil portrelerin öncüleri arasında Jan van Eyck ve Roger van der Weyden bulunur. 15. yy ikinci yarısında İtalyan resmi birçok Flaman yeniliği ile bütünleşti. Akılcılık ve oran, mekân üstüne soruların yanı sıra resmin bilgi kaynağı olarak doğaya karşı kuvvetli bir merak başladı. Eğitimini Floransa’da Andrea delverrocchio’nun atölyesinde alan Leonardo da Vinci, akılcılık doğanın gözlemlenmesi ve yaratıcılıkla harmanlanmış bilim ve resim kaynaşmasının bir örneğidir. 16. yy boyunca Roma ve Venedik sanatın büyük merkezleri haline geldi. Fakat 16. yy yirmili yıllarında İtalya’da her nasılsa akılcılığa karşı bir tepki gelişti. Maniyerizm olarak bilinen bu değişim resimde denge kaybıyla, mimari ve uzaysal göndermeler yapan sabit noktaların daha az kullanımıyla ve insan figürünün farklı yorumlanışıyla kendini belli etmiştir. Kompozisyonlar ölçüsüz; alegorik temalar karmaşık ve çoğu kez mistik hale gelmiştir. Figürler orantısız uzatılmıştır. Maniyerizm 17. yy sonuna kadar üç kuşak devam etmiştir. Maniyerizm yaklaşımını Pontormo, Agnolo Bronzio, Parmigianino, Tintoretto’nun eserlerindeki gibi insan figürü genellikle orantısız uzatılmıştır.

Rönesans Dönemi Sanatçıları


Agnolo Bronzino                                                     Albrecht Dürer

Alessandro Allori                                                     Andrea de Sarto

Andrea Mantegna                                                   Antonello da Messina

Antonio Pollaiolo                                                     Correggio (Antonio Allegri)

El Gereco (Domenikos Theotokopoulos)                Fra’ Filippo Lippi

Fra’Angelico(Fra’Giovanni de Fiesole)                    Genç Hans Holbein

Giorgione(Giorgio da Castelfranco)                       Giovanni Bellini

Giuseppe Arcimboldo                                               Jan Van Eyck

Jean Clouet                                                              Jean Fouquet

Masaccio(Tommaso di ser Giovanni Cassai)           Leonardo da Vinci

Masalino da Panicale                                                Matthias Grünewald

Michelangelo Buonarroti                                          Paolo Uccello

Parmigianino (Francesco Mazzola)                          Petrus Christus

Piero della Francesca                                               Piero di Cosimo

Pontormo (Jacopo Carrucci)                                    Roger van der Weyden

Raphaello(Raffaello Sanzio)                                       Tintoretto (Jacopo Robusti)

Rosso Fiorentino (Giovanni Battista di Jacopo)      Sandro Botticelli

Tiziano(Tiziano Vecellio)                                           Veronese (Paolo Caliari)

Yaşlı Pieter Bruegel