Gotik Resim

Gotik sanat kuzey Avrupa’da 1100 ve 1500 yılları arasında yaygın olan mimari üslubu ifade eder. Bu dönemde ayrıntılı tasvirlere yönelmeyen gerçekçi ayrıntıların baskın olduğu yoğun süsleme sanatını da içinde barındırır. Son dönemlerinde girift desenler ve ritimlere yönelerek bir hayli dekoratif ve zarif hala gelen bu üslup İtalyan ressamlarca benimsendiği dönemde uluslar arası gotik olarak telaffuz edilmiştir.

Resimde gotik stilin kökleri 12. yy sonunda 13.yy başlarında Fransa katedrallerinde kullanılan vitraylı pencerelere dayandırılabilir. Camlarda bulunan renkli çizimlerin ilham kaynağı, kıvrımlı çizgilerin ve ince uzun figürlerin kullanıldığı dönemin heykel stilidir. Gotik stil vitray sanatının yanı sıra Fransa’da parlak el yazmalarının süslemelerinde de gelişmiştir. Ressamların önemli bir bölümü Paris’te ustalık kazanmıştır. 13.yy sonundan başlayarak 14.yy boyunca gotik tuval ve fresk İtalya’da doruk noktasına ulaşmıştır. 13. yy ikinci yarısında İtalya, Bizans resminin etkisine girer. Ressam Cimabue (1240–1302) bunun üstüne çalışmaya başladı ve İtalyan resmini Bizans grafik ve geometrik stilinden kurtaran ilk ressamlardan biri oldu. Üç boyutlu mekân algısına daha çok yer verildi.

Gotik Dönemi Sanatçıları


Ambrogio Lorenzetti Gentile da Fabriano(Gentile di Niccolo di Giovanni Massi)

Banifazio Bembo                                        Giotto di Bondone

Cimabue(Cenni de Pepo)                          Giovanni da Milano

Duccio di Buoninsegna                              Henri Bellechose

Lorenzo Monaco                                        Orcagna(Andrea di Cione)

Pietro Lorenzetti                                        Pisanello

Sassetta(Stefano di Giovanni)                   Simone Martini

Stephan Lochner                                        Taddeo Gaddi