Eğitim Anlayışımız

Resim kursundaki eğitim anlayışımızın temelini birey odaklı eğitim oluşturmaktadır. Birey olarak da eğitim, kişinin gelişimine bağlı olarak ihtiyacı olan bilgiyi vermek, eksikliklerini tespit etmek ve gidermek üzerine kurulmuştur. Her bireyin farklı kişilik ve özelliklere sahip olduğu gerçeğinden hareketle, birey odaklı eğitimin gerekliliği önemini göstermektedir. Sanat eğitimi alan her bireyin ortak özelliği görsel algı olsa da, algılarımız farklı olabilir. Bundan ötürü biz atölyemizde birey odaklı sorgulamayı ve araştırmayı savunan eğitim anlayışını uyguluyoruz. Ezber eğitimin ileriki dönemlerde tıkanıklıklara neden olduğu gerçeği de fark edilmelidir. Bu noktada öğrencinin algı genişliği zenginleştirilmeye çalışılmakta, öğrenci farklı bakış açılarını görebilmesi doğrultusunda yönlendirilmektedir ve öğrencilerimiz almış oldukları eğitimin farkını girmiş oldukları sınavlarda ve eleştirilerde göstermektedirler. Bizi mutlu eden, seçkin bireyler yetiştirmiş olmanın vermiş olduğu hazdır.